Ocena Urzędu Gminy Koniusza

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Dostatecznie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Lokalizacja Urzędu
 2. Oznakowanie Urzędu
 3. Atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej
 4. Stan wizualny pomieszczeń Urzędu
 5. Wizerunek Urzędników

Indywidualne podejście do Klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czytelność formularzy
 2. Rzeczowa komunikacja z Urzędnikiem
 3. Zainteresowanie sprawą interesanta
 4. Zaangażowanie w obsługę Klienta
 5. Indywidualne podejście do Klienta

Kompetencje urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Poziom wiedzy i umiejętności Urzędników
 2. Udzielanie informacji
 3. Zrozumiały sposób wypowiedzi
 4. Uprzejmość i życzliwość
 5. Pomoc w załatwieniu sprawy

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czas oczekiwania na obsługę
 2. Szybkość obsługi na stanowisku pracy
 3. Informacja o terminie załatwienia sprawy
 4. Czas oczekiwania na decyzję (rozwiązanie sprawy)
 5. Kompleksowy sposób świadczenia usług

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Etyka załatwienia sprawy
 2. Rzetelność załatwienia sprawy
 3. Bezstronność Urzędnika
 4. Zgodność z przepisami załatwienia sprawy
 5. Staranność Urzędnika w obsłudze sprawy

Metryka Klienta